Ograniczenia w sprzedaży alkoholu w nocy

Umożliwienie samorządom ograniczenia nocnej sprzedaży alkoholu w sklepach oraz wprowadzenie nowych przepisów regulujących picie alkoholu w miejscach publicznych, to główne założenia ustawy, nad którą debatowała senacka Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

Przedstawiciel wnioskodawców, poseł Szymon Szynkowski vel Sęk (PiS), przypomniał, że jeszcze jako samorządowiec widział problem zbyt dużej koncentracji punktów sprzedaży alkoholu, szczególnie w centrach dużych miast i w kurortach turystycznych. – Do tej pory samorządy nie miały narzędzi, za pomocą których mogłyby na tą sytuację wpływać –  podkreślił. Poseł przedłożył komisji dwie poprawki. Obie dotyczą zapisu, który wprowadza generalny zakaz spożywania alkoholu w miejscach publicznych z wyłączeniem miejsc do tego przeznaczonych.

Szynkowski zaproponował doprecyzowanie tego przepisu, tak by wyłączeniu podlegały miejsca przeznaczone do ich spożycia na miejscu, w punktach sprzedaży tych napojów. Chodzi o ogródki piwne. Druga poprawka wprowadza dodatkowy zapis, mówiący o tym, że “rada gminy może wprowadzić w drodze uchwały odstępstwo od zakazu spożywania napojów alkoholowych, jeżeli uzna, że nie będzie to miało negatywnego wpływu na odpowiednie kształtowanie polityki społecznej w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i nie będzie zakłócało bezpieczeństwa i porządku publicznego”. Wiceminister zdrowia Zbigniew Król poparł założenia ustawy wraz z poprawkami.

Senatorowie pytali przedstawiciela wnioskodawców m.in. o to, czy stacje benzynowe również mogą być objęte ograniczeniem nocnej sprzedaży alkoholu. Szynkowski podkreślił, że stacje benzynowe będą traktowane tak jak każdy punkt sprzedaży alkoholu, więc jeżeli samorząd zdecyduje się na wprowadzenie ograniczeń w godzinach nocnych, to one również będą nim objęte. Komisja pozytywnie zaopiniowała ustawę wraz z trzema poprawkami. Oprócz tych złożonych przez Szynkowskiego, zarekomendowano również wejście ustawy z 30-dniowym vacatio legis od daty jej ogłoszenia. Senatorem sprawozdawcą został Arkadiusz Grabowski (PiS).

Nowelizacja ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz niektórych innych ustaw ma doprecyzować i uregulować przepisy tak, by umożliwić gminom działania ograniczające dostępność alkoholu. Zmiany dotyczą m.in. wprowadzenia do limitu udzielania zezwoleń na sprzedaż wszystkich napojów alkoholowych, także tych do 4,5 proc.

Zgodnie z przepisami, gmina będzie też miała możliwość ograniczenia godzin nocnej sprzedaży alkoholu w sklepach. Ograniczenia mogą dotyczyć sprzedaży między godziną 22 a 6. Nowelizacja wprowadza też zakaz picia alkoholu w miejscach publicznych, z wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych (obecnie taki zakaz obowiązuje w konkretnych miejscach, m.in. na ulicach, placach, w parkach). Nowe regulacje wprowadzają szerszy, generalny zakaz picia alkoholu w miejscach publicznych, jednocześnie dając samorządom możliwość wyznaczania miejsc przeznaczonych do jego spożywania.

Tak TVP Info manipuluje odbiorcami

Makabra przed szkołą

POM, PAP