Krew za pieniądze, pieniądze za krew

To był brutalny targ: 20 mln franków za życie 300 tys. Żydów. Ale liczyła się każda próba… Gdy Trzecia Rzesza zaczynała chylić się ku upadkowi, w poufnych negocjacjach z ludobójcą Heinrichem Himmlerem pośrednio uczestniczyli polscy dyplomaci.